Alleluja!!!

Jezus Zmartwychwstał.

Wyśpiewujmy tę radość radosnym: Alleluja!

Ponownie radosne Alleluja wyśpiewamy na Sumie o godz. 13.00 w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 V.