Pasterka 2016

Przed Ewangelią:

Alleluja Kolędowe- Adam Kuczewski

Ofiarowanie:

Nad Betlejem – oprac. Paweł Ginda

Komunia święta:

Chrystus się nam Narodził- Anonim XVI w.