WIELKI PIĄTEK – 18 IV 2014

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Liturgia Słowa

Śpiew przed czytaniem Męki Pańskiej

Chwała Tobie Królu wieków – Adam Kuczewski – 185

Adoracja Krzyża

Popule meus – Tomas Luis de Victoria – 2

Adoramus Te Christe – Anonim niemiecki XVII w. – 75

Zawitaj Ukrzyżowany – Joanna Kuczewska – 67

Adoracja Grobu Pańskiego

Parce Domine – Feliks Nowowiejski – 252

Rozmyślajmy dziś – Feliks Rączkowski zwr. 1,9-13 – 64

Setnik – O. Tadeusz Sitko CSsR – 229