26 XII 2016

Pan z Nieba

Oraz kilka kolęd spośród tych:

Wszyscy niech się cieszą

Judzką krainę

Nad Betlejem

Przy onej górze

Śliczna Panienka

Za kilka tygodni podejmiemy decyzję co konkretnie zaśpiewamy :)