1 II 2015 – Koncert Kolęd w Nadarzynie

Chóry Cantate Domino z Nadarzyna i Spes in Deo z kościoła św. Zygmunta w Warszawie zapraszają na:

Mszę św. o godz. 17.00

Wejście:

O gwiazdo Betlejemska – oprac. Adam Kuczewski

Ofiarowanie:

Nad Betlejem – kolęda francuska

Koncert

Dzwony  w Betlejem – oprac. Paweł Ginda – chóry połączone

Nowy Rok bieży – oprac. Michał Dąbrowski – na 2 chóry i 2 dyrygentów :)

Adeste fideles – oprac. Adam Kuczewski – chór Cantate Domino

Dlaczego dzisiaj – oprac. Stanisław Kuczewski – chór Cantate Domino

Transeamus – Józef Ignacy Schnabel – chór Spes in Deo i Adam Kuczewski – organy

W żłobie leży – oprac. Jan Adam Maklakiewicz – chór Spes in Deo i Adam Kuczewski – organy

Serca ludzkie – oprac. Jan Adam Maklakiewicz – chór Spes in Deo i Adam Kuczewski – organy

Witaj Jezu – Feliks Nowowiejski – chór Spes in Deo

A to komu Aniołkowie – Feliks Rączkowski – chór Spes in Deo

Dzieciątko się narodziło – Kancjonał Staniątecki – chór Spes in Deo

Pokłon Jezusowi – oprac. Jan Adam Maklakiewicz – połączone chóry i Adam Kuczewski – organy

Z Narodzenia Pana – oprac. Jan Adam Maklakiewicz – połączone chóry i Adam Kuczewski – organy