23 VI 2013 XXV Jubileusz chóru

Kościół św. Zygmunta

Msza św. godz. 17.30

 • Laudate Dominum – Charles Gounod
 • Alleluja przed Ewangelią – Stanisław Kuczewski
 • Locus iste – Anton Bruckner
 • Jesu Rex – G. P. da Palestrina
 • Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa

Koncert

 • Bądź wiesioła – Anonim 1590 r.
 • Mój wiekuisty pasterz – Mikołaj Gomółka
 • Cantate Domino (chór II) – Adam Kuczewski
 • Credo z Mszy Polskiej – Jan Adam Maklakiewicz
 • Chwalmy naszego Pana – Jan Sebastian Bach
 • Alleluja z oratorium Mesjasz – G. F. Haendel