Sezon 2019/20

 

11 VI 2020 – Boże Ciało

Msza św. godz. 17.00

Uwaga!!! Pojawiły się nowe wersje Responsoriów S. Kuczewskiego.

Zrobiłam wersję komputerową, będzie łatwiej odczytać tekst.

Alleluja – Mozart -80

Responsoria na Boże Ciało-Stanisław Kuczewski-III Ołtarz-Nakarm nas Panie – 30

Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – 251

Procesja

Responsoria na Boże Ciało-Stanisław Kuczewski-I Ołtarz-Nie jestem godzien – 28

Responsoria na Boże Ciało-Stanisław Kuczewski-II Ołtarz-Żal mi tego ludu – 29

 

Responsoria na Boże Ciało-Eugeniusz Gruberski-III Ołtarz-Dwaj uczniowie – 34

Responsoria na Boże Ciało-Eugeniusz Gruberski-IV Ołtarz-W czasie ostatniej wieczerzy – 32

1 III 2020 r. – godz. 20.00

kościół św. Zygmunta

Koncert Pasyjny

Chór Cantores Misericordiae

Ząbki1-Koncert Pasyjny

Ząbki2-Koncert Pasyjny

Ząbki3-Koncert Pasyjny

Ząbki4-Koncert Pasyjny

Ząbki5-Koncert Pasyjny

Ząbki6-Koncert Pasyjny

Chór Spes in Deo

Króla wznoszą się znamiona - Joanna Kuczewska

Króla wznoszą się znamiona

Zawitaj Ukrzyżowany - Joanna Kuczewska

Zawitaj Ukrzyżowany

STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi – 1. Stabat Mater

Stabat Mater-1 zw.-Pergolesi

STABAT MATER – chorał gregoriański – zw. 2,3,4,5

Stabat Mater 2-5 zw.-chorał gregoriański

STABAT MATER – Nanini – zw. 6,7,8

Stabat Mater 6-8 zw.-Nanini

STABAT MATER – chorał gregoriański – zw. 9,10,11,12

Stabat Mater 9-12 zw.-chorał gregoriański

STABAT MATER - Zoltán Kodály – zw. 13,14,15

Stabat Mater 13-15 zw.-Kodaly

STABAT MATER – chorał gregoriański – zw.16-19

Stabat Mater 16-19 zw.-chorał gregoriański

STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi – 12. Quando Corpus

Stabat Mater 20 zw.-Pergolesi

STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi – Amen

Stabat Mater-Amen-Pergolesi

OTO TEN z oratorium Mesjasz – Georg Friedrich Händel

Oto Ten-Spes in Deo

 

8 III 2020 r. – godz. 13.00 - Suma,

kościół św. Zygmunta,

Pokropisz hizopem – Adam Kuczewski -  95

Chwała Tobie Królu wieków – Adam Kuczewski – 185

Parce Domine - Menegali – 327

Króla wznoszą się znamiona – Joanna Kuczewska – 63

9.02.2020 – Suma godz. 13.00

Pokropienie:

chorał gregoriański – Asperges me – 183

Alleluja przed Ewangelią:

W. A. Mozart – 80

Ofiarowanie:

Giovanni Pierluigi da Palestrina – Jesu Rex – 21

Zakończenie:

Kleszczmy rękoma – 27

19 I 2020 Koncert Kolęd

kościół św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce

próba godz. 17.00

Dlaczego dzisiaj – Stanisław Kuczewski – 50 – chór ISO

Narodził się nam – Feliks Rączkowski – 53 - chór ISO

Niechaj będzie głośno wszędzie – Stanisław Kuczewski – 55 - chór ISO

Pasterze mili - chór ISO

Dzwony w Betlejem – Paweł Ginda – 240 – 2 chóry

Nowy Rok bieży – Michał Dąbrowski – 56 – 2 chóry

Wesołą nowinę - 2 chóry ( 1 gł.)

Adeste fideles – G. F. Haendel – 121

En natus est Emmanuel – Michael Praetorius – 227

Magnum Nomen Domini - Bartłomiej Pękiel – 36

Chrystus Pan się narodził – Kazimierz Wiłkomirski – 108

Witaj Jezu – Feliks Nowowiejski – 62

 

12 I  godz. 20.00 Koncert Kolęd

Wśród nocnej ciszy – Jan Adam Maklakiewicz – 162

Adeste fideles – G. F. Haendel – 121

En natus est Emmanuel – Michael Praetorius – 227

Magnum Nomen Domini - Bartłomiej Pękiel – 36

Ojca niebieskiego – Anonim 1550 r. – 41

Pan z nieba – Joanna Kuczewska – 57

Chrystus Pan się narodził – Kazimierz Wiłkomirski – 108

Nie było miejsca dla Ciebie – Stanisław Koszowski – 54

Transeamus – Józef Ignacy Schnabel – 242

Kołysanka Marii Panny ( Gdy śliczna Panna) -  Jan Adam Maklakiewicz – 235

Za gwiazdą ( Dalej chłopy ) -  Jan Adam Maklakiewicz – 236

Lulajże Jezuniu - Jan Adam Maklakiewicz – 261

Z Narodzenia Pana -  Jan Adam Maklakiewicz – 148

rezerwowe:

W górę serca i czoła – Jan Kaszycki – 61

26 XII Msza św. godz. 11.30

Wejście:

W górę serca i czoła – Jan Kaszycki – 61

Śpiew przed Ewangelią:

Alleluja kolędowe – A. Kuczewski – 125

Ofiarowanie:

Pan z nieba – Joanna Kuczewska – 57

Komunia św.:

Adeste fideles – G. F. Haendel – 121

8.12.2019 – suma godz. 13.00

Przed rozpoczęciem i Wejście

Zdrowaś bądź Maryja – Mikołaj Górecki – 48

Alleluja przed Ewangelią

Alleluja Adwentowe – Stanisław Kuczewski – 286

Ofiarowanie

Po upadku człowieka grzesznego – x. Józef Orszulik – 47

Zakończenie

Alleluja. Ave Maria – Grzegorz Gerwazy Gorczycki – 100

8.09.2019 – Dęblin

Kościół św. Piusa V

Msza św.  godz. 10.00

Bogurodzica – Anonim

Kyrie z VIII Mszy gregoriańskiej

Alleluja przed Ewangelią – Stanisław Kuczewski

Alleluja. Ave Maria – Grzegorz Gerwazy Gorczycki

KONCERT

Bądź wiesioła – Anonim 1490 r. – 157

Adeste Fideles – Haendel – 121

Stabat Mater – Pergolesi, chorał, Kodaly i Nanini,
Regina coeli – Lotti – 4
Jesusu bleibet – Bach

13.10.2019  - suma godz. 13.00

Wejście:

W troskach głębokich ponurzony  1-3 zwr. - Mikołaj Gomółka – 11

Alleluja przed Ewangelią:

Alleluja – Stanisław Kuczewski – 318

Ofiarowanie:

Dzięki o Panie – Adam Kuczewski –  154

Zakończenie:

Ave Maria – Arcadelt -18

10.11.2019 - suma godz. 13.00

Przed rozpoczęciem:

Jesus bleibet – Jan Sebastian Bach – 20

Wejście:

Boże, moja nadziejo 1-2 zwr. - Mikołaj Gomółka – 323

Alleluja przed Ewangelią:

Alleluja – Stanisław Kuczewski – 318

Komunia św.:

Mój wiekuisty pasterz - 1-2 zwr. - Mikołaj Gomółka – 321

16.11.2019 (sobota) – msza św. godz. 19.00

Wejście:

Mój wiekuisty pasterz - 1 zwr. - Mikołaj Gomółka – 321

Alleluja przed Ewangelią:

Alleluja – Stanisław Kuczewski – 318

Ofiarowanie:

Veni Jesu – Luigi Cherubini – 255

Zakończenie:

Kleszczmy rękoma – zw. 1-3 (ze starej wersji) - Mikołaj Gomółka – 27

23.11.2019

godz. 15.00

Przegląd Chórów Kościelnych

w Archikatedrze Warszawskiej.

Ave Maria – Arcadelt -18

Ojca niebieskiego – Anonim 1550 r. – 41

Duszo Chrystusowa – Stefan Stuligrosz – 297