Sezon 2019/20

10.11.2019 - suma godz. 13.00

Wejście:

Boże, moja nadziejo 1-2 zwr. - Mikołaj Gomółka – 323

Alleluja przed Ewangelią:

Alleluja – Stanisław Kuczewski – 318

Komunia św.:

Mój wiekuisty pasterz - 1-2 zwr. - Mikołaj Gomółka – 321

Zakończenie:

Jesus bleibet – Jan Sebastian Bach – 20

23.11.2019

godz. 15.00

Przegląd Chórów Kościelnych

w Archikatedrze Warszawskiej.

Ave Maria – Arcadelt -18

Ojca niebieskiego – Anonim 1550 r. – 41

Duszo Chrystusowa – Stefan Stuligrosz – 297

 

8.12.2019 – suma godz. 13.00

Przed rozpoczęciem

Zdrowaś bądź Maryja – Mikołaj Górecki – 48

Alleluja przed Ewangelią

Alleluja Adwentowe – Stanisław Kuczewski – 286

Ofiarowanie

Po upadku człowieka grzesznego – x. Józef Orszulik – 47

Zakończenie

Alleluja. Ave Maria – Grzegorz Gerwazy Gorczycki – 100

8.09.2019 – Dęblin

Kościół św. Piusa V

Msza św.  godz. 10.00

Bogurodzica – Anonim

Kyrie z VIII Mszy gregoriańskiej

Alleluja przed Ewangelią – Stanisław Kuczewski

Alleluja. Ave Maria – Grzegorz Gerwazy Gorczycki

KONCERT

Bądź wiesioła – Anonim 1490 r. – 157

Adeste Fideles – Haendel – 121

Stabat Mater – Pergolesi, chorał, Kodaly i Nanini,
Regina coeli – Lotti – 4
Jesusu bleibet – Bach

13.10.2019  - suma godz. 13.00

Wejście:

W troskach głębokich ponurzony  1-3 zwr. - Mikołaj Gomółka – 11

Alleluja przed Ewangelią:

Alleluja – Stanisław Kuczewski – 318

Ofiarowanie:

Dzięki o Panie – Adam Kuczewski –  154

Zakończenie:

Ave Maria – Arcadelt -18