8 XII 2013 – Suma 12.30

Pokropienie:

Adam Kuczewski – Pokropisz hizopem (95)

Alleluja przed Ewangelią:

Stanisław Kuczewski – Alleluja Adwentowe (286)

Procesja z darami:

Jan Sebastian Bach – Stworzycielu gwiazd świecących (301)

Zakończenie:

x. Wiesław Kądziela/Stanisław Kuczewski – Błogosławiona jesteś Maryjo
(161)