dyrygentka

JOANNA KUCZEWSKA

 

Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła bardzo wcześnie. Tata – Stanisław Kuczewski – był muzykiem; mama – Barbara – chórzystką. Edukację muzyczną Joanna rozpoczęła w 7 roku życia. Początkowo chciała grać na flecie, jednak urzekło ją piękne brzmienie wiolonczeli, co zadecydowało, że będzie to instrument, z którym zwiążą się jej losy. Ukończyła LICEUM MUZYCZNE im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO w Warszawie w klasie wiolonczeli u prof. Tadeusza Mazura, a potem prof. Róży Paderewskiej. Zanim dostała się na studia, przez krótki czas grała – jako wiolonczelistka – w ORKIESTRZE CENTRALNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO w Warszawie. Swoją edukację muzyczną kontynuowała w ówczesnej AKADEMII MUZYCZNEJ im. FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie, na V Wydziale – Wydział Edukacji Muzycznej – specjalność: dyrygentura u prof. Jerzego Zabłockiego i prof. Józefa Boka. Studia te ukończyła z wyróżnieniem.
Za namową prof. Józefa Boka, wzięła udział w Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II nagrodę (1988 r.) W czasie studiów pomagała prof. Jerzemu Zabłockiemu w prowadzeniu orkiestry wydziałowej, a także prowadziła chór parafialny w parafii Św. Jana Kantego na Żoliborzu, a potem w kościele Św. Klemensa u Ojców Redemptorystów na ul.Karolkowej. Poproszona o założenie chóru, przeszła do Parafii Św. Zygmunta na Bielanach, zakładając chór SPES IN DEO. Akademię Muzyczną skończyła z wyróżnieniem, pisząc pracę magisterską o chórze z parafii Św.Krzyża w Warszawie, gdzie długoletnim dyrygentem był jej tata – Stanisław.
Swoją wrażliwość dyrygencką i umiejętności rozwijała w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Bydgoszczy.

Jako dyrygentka pracuje od 1986 r. Od 1988 r. jest dyrygentką chóru SPES IN DEO w Parafii Św. Zygmunta na Bielanach. W parafii pełni też funkcję kantorki, dbając o należyty poziom muzyki kościelnej i uwrażliwienie Ludu Bożego na piękno tejże muzyki.

Od 1993 r. pracuje jako pedagog w Instytucie Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz metodyki prowadzenia zespołów chóralnych.
Służy studentom pomocą zarówno w kwestii muzyki, jej wykonawstwa, interpretacji a także zaszczepia w studentach umiłowanie sakralnej muzyki chóralnej.