PRÓBY

12 VI 2024 środa

19.30 Rozśpiewanie

19.40 Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

19.50 Kleszczmy rękoma – Mikołaj Gomółka – nr 27

20.00 Canticorum jubilo - Georg Friedrich Händel – nr 223

20.16 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – nr 88

20.30 Będę Cię wielbił mój Panie – Mikołaj Gomółka – nr 160

20.46

13 VI 2024 czwartek

18.45 Rozśpiewanie

18.50 Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

18.59 Kleszczmy rękoma – Mikołaj Gomółka – nr 27

19.08 Canticorum jubilo - Georg Friedrich Händel – nr 223

19.21 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – nr 88

19.32 Będę Cię wielbił mój Panie – Mikołaj Gomółka – nr 160

19.45

5 VI 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Kleszczmy rękoma – Mikołaj Gomółka – nr 27

19.50 Canticorum jubilo - Georg Friedrich Händel – nr 223

20.15 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – nr 88

20.40 Będę Cię wielbił mój Panie – Mikołaj Gomółka – nr 160

21.05 Spodzianka :)

6 VI 2024 czwartek

18.30 Rozśpiewanie

18.40 Kleszczmy rękoma – Mikołaj Gomółka – nr 27

19.00 Canticorum jubilo - Georg Friedrich Händel – nr 223

19.15 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – nr 88

19.30 Będę Cię wielbił mój Panie – Mikołaj Gomółka – nr 160

19.45 Spodzianka :)

 

22 V 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.25 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

19.40 III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

19.55 Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

20.10 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

20.20 Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – nr 251

20.30 Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski:

20.50 Do Emaus -III Ołtarz – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska

21.00 W czasie ostatniej wieczerzy – IV Ołtarz – nr 32Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

21.10

23 V 2024 czwartek

18.30 Rozśpiewanie

18.40 III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

18.50 Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

19.00 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

19.15 Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – nr 251

19.20 Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski:

19.30 Do Emaus -III Ołtarz – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska

19.40 W czasie ostatniej wieczerzy – IV Ołtarz – nr 32Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

19.45

 

 

 

Msza św. godz. 13.00

Próba godz. 12.00

Przed rozpoczęciem

Canticorum jubilo - Georg Friedrich Händel – nr 223

Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – nr 88

Alleluja Kanon – Wolfgang Amadeusz Mozart – nr 80

Będę Cię wielbił mój Panie – Mikołaj Gomółka – nr 160

Kleszczmy rękoma – Mikołaj Gomółka – nr 27

15 i 16 V 2024 środa i czwartek

18.30 Rozśpiewanie

18.40 Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski – I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28

18.55 Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski – III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30

19.05 Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski:

19.20 Do Emaus -III Ołtarz – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska

19.35 W czasie ostatniej wieczerzy – IV Ołtarz – nr 32Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

19.45 Spodzianka :)

8 i 9 V 2024 środa i czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Przez Twoje święte Wniebowstąpienie – pieśń

19.35 Najświętsza Panno – x. Józef Surzyński – nr 101

19.50 Alleluja wielkanocne - Stanisław Kuczewski – nr 265

20.00 Wstał Pan Chrystus – Wniebowstąpienie – Joanna Kuczewska – nr 74

20.10 Regina coeli – Gregor Aichinger – nr 187

20.35 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

20.50 III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

21.05

2 V 2024 czwartek

Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – nr 251

Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

Do Emaus -III Ołtarz – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska

W czasie ostatniej wieczerzy – IV Ołtarz – nr 32- Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

11 IV 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Regina coeli – Gregor Aichinger – nr 187

20.05 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

20.30 III Ołtarz – Do Emaus – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska (już są nuty i nagrania)

20.50 Spodzianka :)

3 IV 2024 środa i

4 IV 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Żal mi tego ludu – nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

19.50  W czasie ostatniej wieczerzy – nr 32 – Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

20.15 Regina coeli – Gregor Aichinger – nr 187

20.45

17 i 18 IV 2024 środa i czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Regina coeli – Gregor Aichinger – nr 187

19.45 I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

19.55 III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30 - Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

20.05 Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

20.25 Do Emaus -III Ołtarz – nr 343 – Responsoria na Boże Ciało – Joanna Kuczewska

20.45 W czasie ostatniej wieczerzy – IV Ołtarz – nr 32Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski

21.00 Spodzianka :)

25 IV 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.25 Przez Twoje święte Wniebowstąpienie

19.40 Alleluja wielkanocne - Stanisław Kuczewski – nr 265

19.50 Wstał Pan Chrystus – Wniebowstąpienie – Joanna Kuczewska – nr 74

20.05 Regina coeli – Gregor Aichinger – nr 187

20.30 Najświętsza Panno – x. Józef Surzyński – nr 101

20.45 Żal mi tego ludu - II Ołtarz nr 29 – Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski

21.00 Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – nr 251

21.10 Spodzianka :)

30 V 2024 – Boże Ciało

Msza św.

Alleluja – W. A. Mozart – nr 80

Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski:

I Ołtarz – Nie jestem godzien – nr 28

III Ołtarz – Nakarm nas Panie – nr 30

Procesja

Oto Ciało Chrystusa – Marian Sawa – nr 251

Responsoria na Boże Ciało – Stanisław Kuczewski:

Żal mi tego ludu – nr 29

Responsoria na Boże Ciało – Eugeniusz Gruberski:

7 III 2024 czwartek i

8 III 2024 piątek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

19.26 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

19.32 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

19.47 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.02 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

20.17 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

20.33 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.49 Nawróć się ludu w pokorze - Adam Kuczewski – nr 163

20.59 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

21.15

8 III 2024 piątek

28 II 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

19.35 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.50 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

20.04 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.19  Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

20.34 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.49 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

21.05 Spodzianka

 29 II 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

19.35 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.50 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

20.04 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.19  Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

20.34 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.49 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

21.05 Spodzianka

12 II 2024 poniedziałek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

19.40 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.05 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

20.20 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.35 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

20.50 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

21.05

 13 II 2024 wtorek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

19.40 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

20.00 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

20.10 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.20 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

20.40 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

21.05 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

21.12 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

21.20 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

21.30

15 II 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

19.40 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.05 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

20.20 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.35 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

20.50 Chwała Tobie Królu wieków -  Adam Kuczewski – nr 185

21.05

21 II 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

19.37 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.57 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.17 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.35 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

20.45 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.55 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

21.05 Chwała Tobie Królu wieków -  Adam Kuczewski – nr 185

21.15

22 II 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

19.37 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.57 Tristis est anima mea – Giovanni Croce – nr 296

20.17 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.35 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

20.45 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.55 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

21.05 Chwała Tobie Królu wieków -  Adam Kuczewski – nr 185

21.15

7 II 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.47 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

20.05 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.20 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

20.32 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.57 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

21.15

8 II 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.47 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

20.05 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.20 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

20.32  Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.57 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

21.15

31 I 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

19.35 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

19.55 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.05 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

20.15 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.40 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

21.05

1 II 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

19.35 Adoramus Te – Clemens non Papa – nr 288

19.55 Nawróć się ludu w pokorze – Adam Kuczewski – nr 163

20.05 O Krwi najdroższa – Adam Kuczewski – nr 155

20.15 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.40 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

21.05

24 I 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

19.30 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

19.55 Chwała Tobie Królu wieków -  Adam Kuczewski – nr 185

20.15 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.40 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

21.05

25 I 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Boże coś przyrzekł – Adam Kuczewski – nr 149

19.30 Ojcze zgrzeszyłem - Adam Kuczewski – nr 184

19.55 Chwała Tobie Królu wieków -  Adam Kuczewski – nr 185

20.15 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

20.40 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

21.05

31 I 2024 środa

 

18 I 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Setnik – O. Tadeusz Sitko – nr 229

19.50 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

20.10 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

20.35 Spodzianka :)

17 I 2024 środa

z powodu bardzo małej frekwencji, próba nie odbyła się

 

 

10 I 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1,2 – nr 19

19.24 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

19.32 Amen

19.37 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

19.48 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

19.54 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249

20.02 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego – nr 295

20.10 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

20.17  Alleluja - Heinrich Schütz – nr 243

20.23 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255

20.29 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

20.42 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162

20.46 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

20.45 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.51 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.55 Jasna Panna -  Jan Adam Maklakiewicz – nr 226

21.00 Próba akustyczna w kościele

11 I 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1,2 – nr 19

19.25 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

19.35 Amen

19.40 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

19.55 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

20.01 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249

20.11 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego – nr 295

20.19 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

20.29  Alleluja - Heinrich Schütz – nr 243

20.35 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255

20.41 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

20.54 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162

20.58 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

21.03 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

21.09 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

21.15 Jasna Panna -  Jan Adam Maklakiewicz – nr 226

21.20

 

 

 

3 I 2024 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

19.34 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego – nr 295

19.48 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

19.58 Alleluja - Heinrich Schütz – nr 243

20.07 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.12 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.19 Jasna Panna -  Jan Adam Maklakiewicz – nr 226

20.24 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249

20.33 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

20.42 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1,2 – nr 19

20.47 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

20.56 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162

21.01 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

21.07 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

21.15 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255

21.20

4 I 2024 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255

19.25 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

19.31 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

19.39 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

19.49 Jasna Panna -  Jan Adam Maklakiewicz – nr 226

19.54 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

20.14 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego – nr 295

20.29 Alleluja - Heinrich Schütz – nr 243

20.36 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

20.44 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

20.50 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

20.58 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249

21.06 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

21.15 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1,2 – nr 19

21.20

27 XII 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

19.26 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

19.36 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

19.50 Jasna Panna - Jan Adam Maklakiewicz – nr 267

19.55 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

20.05 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

20.13 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

20.27 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

20.35  Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – śr 4

20.41 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego  – nr 295

20.52 Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

21.02 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

21.14 Veni Jesu

21.20

27 XII 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

19.26 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

19.36 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341

19.50 Jasna Panna - Jan Adam Maklakiewicz – nr 267

19.55 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307

20.05 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

20.13 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

20.27 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236

20.35  Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – śr 4

20.41 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego  – nr 295

20.52 Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

21.02 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311

21.14 Veni Jesu

21.20

20 XII 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

19.40 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

20.02 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

20.24 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

20.28 Jasna Panna - Jan Adam Maklakiewicz – nr 2267

20.35  Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.40 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.48 Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

21.05

21 XII 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Ogrodzie Oliwny – Feliks Rączkowski – nr 94

19.40 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

20.02 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42

20.24 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273

20.28 Jasna Panna - Jan Adam Maklakiewicz – nr 2267

20.35  Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.40 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.48 Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

21.05

13 XII 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.45 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.00 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.15 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 -

20.30 Veni Jesu

20.35  Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

20.50 Spodzianka :)

14 XII 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 O vos omnes – Giovanni Croce – nr 1

19.45 Kołysanka – Max Reger/Adam Kuczewski – nr 144

20.00 Święta Panienka - Jan Adam Maklakiewicz – nr 182

20.15 Jasna Panna -  Jan Adam Maklakiewicz – nr 226

20.30 Veni Jesu

20.35  Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243

20.50 Spodzianka :)

 

 

6 XII 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255 – śr 1

19.32 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236 – śr 2

19.44 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162 – śr 3

19.54 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – śr 4

20.06 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – śr 5

20.18 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307 – śr 6

20.29 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217

20.38 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43

20.47 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik  – nr 47

20.55

7 XII 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Veni Jesu – Luigi Cherubini – nr 255 – czw 1

19.32 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236 – czw 2

19.44 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162 – czw 3

19.54 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – czw 4

20.06 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – czw 5

20.18 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307 – czw 6

20.29 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217

20.38 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43

20.47 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik  – nr 47

20.55

 

6 IX 2023 środa

18.40 Rozśpiewanie

18.45 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 1

19.05 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – będą nowe nuty ze zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 2

19.25 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 3

19.45 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 4

19.57 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 5

20.15 Niespodzianka :)

7 IX 2023 czwartek

19.00 Rozśpiewanie

19.05 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 1

19.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 2

19.45 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 3

20.05 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 4

20.17 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 5

20.35 Niespodzianka :)

 13 IX 2023 środa

18.40 Rozśpiewanie

18.50

18.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 2

19.14 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 3

19.29 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 4

19.45 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 5

19.55 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 6

20.20 Niespodzianka :)

14 IX 2023 czwartek

19.00 Rozśpiewanie

19.05  Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 1

19.14 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 2

19.29 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 - czw  3

19.44 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 4

20.00 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 5

20.10 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 6

20.35 Niespodzianka :)

20 IX 2023 środa

19.00 Rozśpiewanie

19.05 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 1

19.26 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 2

19.42 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 3

19.58 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 4

20.14 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 5

20.23 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – śr. 6

20.35 Niespodzianka :)

21 IX 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw. 1

19.41 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – cz. 2

19.57 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – cz. 3

20.13 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – cz. 4

20.29 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – cz. 5

20.38 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 - cz. 6

20.50 Niespodzianka :)

27 IX 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – śr. 1

19.33 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 2

19.40 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 3

19.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 4

20.11 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 5

20.23 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 6

20.35 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – śr. 7

20.50 Niespodzianka :)

28 IX 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – czw. 1

19.33 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 2

19.40 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 3

19.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 4

20.08 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 5

20.18 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 6

20.28 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – czw. 7

20.50 Niespodzianka :)

4 X 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – śr 1

19.39 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 2

19.52 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 3

20.16 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 4

20.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 5

20.34 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 6

20.41 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 7

20.50 Niespodzianka :)

5 X 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – czw 1

19.39 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw. 2

19.52 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 3

20.16 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 4

20.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 5

20.34 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 6

20.41 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 7

20.50 Niespodzianka :)

11 X 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236 – śr 1

19.34 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – śr 2

20.04 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – śr 3

20.34 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – śr 4

20.50 Spodzianka :)

12 X 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Za gwiazdą  - Jan Adam Maklakiewicz – nr 236 – czw 1

19.34 Alleluja - Heinrich Schütz - werset nr 2 – nr 243 – czw 2

20.04 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – czw 3

20.34 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – czw 4

20.50 Spodzianka :)

18 X 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43 – śr 1

19.34 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – śr 2

19.56 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – śr 3

20.26 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – śr 4

20.50 Niespodzianka :)

19 X 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43 – czw 1

19.34 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – czw. 2

19.51 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – czw 3

20.17 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – czw 4

20.32 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw. 5

20.50 Niespodzianka :)

25 X 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – śr 1

19.44 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42 – śr 2

20.03 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341 – śr 3

20.27 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – śr 4

20.50 Niespodzianka :)

26 X 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – cz 1

19.44 Jesu richte – Jan Sebastian Bach – nr 256.42 – cz 2

20.03 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341 – cz 3

20.27 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – cz 4

20.50 Niespodzianka :)

2 XI 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 -śr. 1

19.37 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 - śr 2

19.52  Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 3

20.10 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – śr 4

20.34 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – śr 5

20.50 Niespodzianka :)

8 XI 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 1

19.30 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 - śr 2

19.42  Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 3

19.53 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 4

20.03 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – śr 5

20.18 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – śr 6

20.32 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 7

20.42 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 8

20.50 Niespodzianka :)

9 XI 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – cz 1

19.30 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – cz 2

19.41  Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – cz 3

19.56 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – cz 4

20.12 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – cz 5

20.22 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – cz 6

20.32 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – cz 7

20.42 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 62 -  nr 80 – cz 8

20.50 Niespodzianka :)

15 XI 2023 środa

Próba została odwołana

16 XI 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – czw 1

19.35 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – cz 2

19.53 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – czw 3

20.14 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 4

20.20 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 5

20.29 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 - czw 6

20.38 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 7

20.47 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 8

20.57 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 9

21.05

22 XI 2023 środa

Próba została odwołana

23 XI 2023 czwartek

19.15 Oj malucki – Stanisław Kuczewski – nr 273 – czw 1

19.25 Wśród nocnej ciszy - Jan Adam Maklakiewicz – nr 162 – czw 2

19.34 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – cz 3

19.44 Nowy Rok bieży – Stefan Stuligrosz – nr 249 – cz 4

19.54 Jezus malusieńki – Jan Adam Maklakiewicz – nr 341 – czw 5

20.04 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – czw 6

20.15 Świętowanie Cecyliańskie :)

29 XI 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43 – śr 1

19.32 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – śr 2

19.43 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – śr. 3

19.52 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – śr 4

20.06 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – śr 5

20.21 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307 – śr 6

20.35 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – śr 7

20.55

30 XI 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Niebiosa rosę – x. Józef Orszulik – nr 43 – czw 1

19.32 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – czw 2

19.41 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – czw 3

19.50 Alleluja - Heinrich Schütz – werset nr 2 – nr 243 – czw 4

20.03 Nie masz ci, nie masz – Hubert Kowalski – nr 311 – czw 5

20.17 Angelus ad virginem - Anonim – nr 307 – czw 6

20.35 Bylić pasterze – Anonim z Kancjonału Zamojskiego, ok 1558 r.  – nr 295 – czw 7

20.55