PRÓBY

8,9 V 2019

Anonim ok. 1490 r. – Bądź wiesioła – zw. 5,9 – 157

Józef Furmanik – Surrexit z psalmem – 73

chorał gregoriański – Vidi aquam – 190

pieśń: Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie

Mój wiekuisty Pasterz – zw. 1,5 – 321

Antonio Lotti – Regina coeli – 4

Stanisław Moniuszko – Oto drzewo Krzyża  – 225

Stanisław Moniuszko – Do Boga. Psalm 137 – 260

15,16 V 2019

chorał gregoriański – Vidi aquam – 190

Stanisław Moniuszko – Ojcze z niebios – 280

Stanisław Moniuszko – Oto drzewo Krzyża  – 225

Stanisław Moniuszko – Do Boga. Psalm 137 – 260