PRÓBY

4 X 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – śr 1

19.39 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 2

19.52 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 3

20.16 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 4

20.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 5

20.34 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 6

20.41 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 7

20.50 Niespodzianka :)

5 X 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Kleszczmy rękoma -  Mikołaj Gomółka – zw, 1,3 – nr 27 – czw 1

19.39 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw. 2

19.52 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 3

20.16 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 4

20.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 5

20.34 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 6

20.41 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 7

20.50 Niespodzianka :)

 

6 IX 2023 środa

18.40 Rozśpiewanie

18.45 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 1

19.05 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – będą nowe nuty ze zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 2

19.25 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 3

19.45 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 4

19.57 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 5

20.15 Niespodzianka :)

7 IX 2023 czwartek

19.00 Rozśpiewanie

19.05 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 1

19.25 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 2

19.45 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 3

20.05 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 4

20.17 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 5

20.35 Niespodzianka :)

 

13 IX 2023 środa

18.40 Rozśpiewanie

18.50

18.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 2

19.14 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 3

19.29 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 4

19.45 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 5

19.55 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 6

20.20 Niespodzianka :)

14 IX 2023 czwartek

19.00 Rozśpiewanie

19.05  Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 1

19.14 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 2

19.29 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 - czw  3

19.44 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 4

20.00 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – czw 5

20.10 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 6

20.35 Niespodzianka :)

20 IX 2023 środa

19.00 Rozśpiewanie

19.05 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 1

19.26 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 2

19.42 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 3

19.58 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 4

20.14 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – śr 5

20.23 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – śr. 6

20.35 Niespodzianka :)

21 IX 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw. 1

19.41 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – cz. 2

19.57 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – cz. 3

20.13 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – cz. 4

20.29 Alleluja Kanon – W. A. Mozart – werset nr 52 -  nr 80 – cz. 5

20.38 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 - cz. 6

20.50 Niespodzianka :)

27 IX 2023 środa

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – śr. 1

19.33 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – śr 2

19.40 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – śr 3

19.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – śr 4

20.11 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – śr 5

20.23 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – śr 6

20.35 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – śr. 7

20.50 Niespodzianka :)

28 IX 2023 czwartek

19.15 Rozśpiewanie

19.20 Po upadku człowieka grzesznego - x. Józef Orszulik – wersja nowa – nr 47 – czw. 1

19.33 Ojcze modlim się do Ciebie - x. Józef Orszulik – zw. 1,2 -  nr 151 – czw 2

19.40 Angelus ad virginem – Anonim – nr 307 – czw 3

19.59 Chwalcie Pana przedobroć – Mikołaj Gomółka – zw. 1-3 – nr 88 – czw 4

20.08 Chwalcie Pana wszyscy – x. Józef Orszulik – zw. 1 i 3 -  nr 19 – czw 5

20.18 Najświętsza Panno – x. Józef  Surzyński – zw. 1,2 -  nr 101 – czw 6

20.28 Alleluja Adwentowe – Adam Kuczewski – werset nr 67 – nr 217 – czw. 7

20.50 Niespodzianka :)