27 XII 2015 Niedziela Świętej Rodziny

Ofiarowanie

Zjawiło się nam dziś coś nowego – x. Józef Orszulik

Komunia  święta

Dziecina mała – x. Antoni Chlondowski

Zakończenie

Dzwony w Betlejem – Paweł Ginda