Kolędy 2014

2 II 2014

Msza św. o godz. 12.30

W żłobie leży

Alleluja kolędowe

Wesoły nam

Koncert po mszy  św.

Jutrznia – 9.Responsorium VIII – Słowo Ciałem się stało – nr 216

Zjawiło się nam dziś coś nowego

Narodził się nam Zbawiciel

Kołysanka bożonarodzeniowa – nr 228

A to komu Aniołkowie

Witaj Jezu

W górę serca

Nuż my dziś krześcijani – zw. 1,2,5

Adeste fideles

Tryumfy Króla niebieskiego