WIELKI PIĄTEK – 3 IV 2015

Repertuar

Króla wznoszą się znamiona – oprac. Joanna Kuczewska

Stabat Mater – Nanini

Zawitaj Ukrzyżowany – oprac. Joanna Kuczewska