Koncert Oratoryjny – w Jaktorowie – 21 VI 2015

Utwory Chóralne z tego koncertu

Ave Maria-Arcadelt

Oratorium Jan Paweł II – I Pielgrzymka do Ojczyzny – fragmenty:

  1. Wstęp i Polonez
  2. Częstochowa
  3. Kraków-Dzwony
  4. Podhale
  5. Te Deum

Oratorium „Mesjasz” – fragmenty

  1. Oto Ten
  2. Przez jednego
  3. To Baranek nasz
  4. Alleluja-bis