o nas

Jesteśmy parafialnym chórem kościelnym, który za cel swojego istnienia i działalności, obrał sobie EWANGELIZACJĘ MUZYKĄ SAKRALNĄ.
Naszą „SPES” – NADZIEJĄ oraz naszym śpiewaniem pragniemy dodać otuchy tym, którzy zbłądzili, zgubili Światło,tym którzy szukają, błądzą…
Bo przecież MIŁOŚĆ jest JEDNA…i nigdy nie ustaje…
Organizujemy koncerty, bierzemy udział w przeglądach, konkursach, rozpowszechniamy muzykę chóralną.
W swoich koncertach staramy się zwracać uwagę na piękno muzyki różnych epok i kompozytorów, a przede wszystkim staramy się kierować uwagę na cel tworzenia muzyki sakralnej, a przede wszystkim muzyki liturgicznej.
Podążamy również z duchem czasu, stosując w swojej działalności zdobycze techniki – używając środków przekazu medialnego – posługując się obrazem, dźwiękiem i Słowem Bożym, niesiemy Dobrą Nowinę słuchaczom i skierowujemy ich uwagę na Tego,
który jest źródłem wszystkiego.