Wielki Piątek 2016

Repertuar na Liturgię Męki Pańskiej 25 III 2016, o godz. 18.00

Chwała Tobie – Adam Kuczewski

Popule meus – T. L. de Victoria – 2

Króla wznoszą się znamiona – J. Kuczewska – 63

Zawitaj Ukrzyżowany- J. Kuczewska – 67

Słońce nagle zgasło – W. Konikiewicz – 303