WYSTĘPY

23 VI 2013 – XXV Jubileusz chóru

Msza św. godz. 17.30

Laudate Dominum

Alleluja Kanon – Mozart

Locus iste

Chwalmy naszego Pana

Koncert

Panie, Tyś światłością moją

Oculi omnium

Mój wiekuisty pasterz

Cantate Domino – Kuczewski

Credo z Mszy Polskiej Maklakiewicza

Alleluja z oratorium Mesjasz

30 V 2013 – Boże Ciało

Msza św. godz. 17.00

Czas jest łaski

Immolabit – Responsoria Gruberski II Ołtarz

Procesja do IV Ołtarzy

Czas mój jest bliski, Dwaj uczniowie, Żal mi tego ludu, W czasie ostatniej wieczerzy- Responsoria – Gruberski

12 V 2013

Kościół św. Jozafata na Powązkach godz. 17.00

Przez Twoje święte Wniebowstąpienie

Wstał Pan Chrystus – Wniebowstąpienie

Regina coeli – Antonio Lotti