18 VI 2017 – Koncert od Bacha do Kuczewskiego

18 VI 2017 godz. 17.30 – msza św.

Jam trwały jak opoka - Jan Sebastian Bach

Alleluja uroczyste - Adam Kuczewski

Chwalmy naszego Pana - Jan Sebastian Bach

Mała Msza Liturgiczna – Święty i Baranku Boży - Adam Kuczewski

W Sakramencie utajony - Adam Kuczewski

Koncert

Jesus bleibet - Jan Sebastian Bach

Gwiazdo morza - Adam Kuczewski

Kołysanka - Adam Kuczewski

Krzyżu wierny - Adam Kuczewski

Chrystus zmartwychwstan jest - Adam Kuczewski

Dzięki o Panie - Adam Kuczewski

Alleluja z oratorium „Mesjasz” – Jerzy Fryderyk Haendel

To repertuar chóralny, będą również utwory organowe,

ale to na razie tajemnica :)